Δευτέρα

FFW

11:00 am - 12:00 pm

<span style=FFW">

Δευτέρα 11:00 am - 12:00 pm

FFW / MB

3:00 pm - 4:00 pm

<span style=FFW / MB">

Δευτέρα 3:00 pm - 4:00 pm

FFW / MB

4:00 pm - 5:00 pm

<span style=FFW / MB">

Δευτέρα 4:00 pm - 5:00 pm

FFW / MB

5:00 pm - 6:00 pm

<span style=FFW / MB">

Δευτέρα 5:00 pm - 6:00 pm

FFW / MB

6:00 pm - 7:00 pm

<span style=FFW / MB">

Δευτέρα 6:00 pm - 7:00 pm

FFW / MB

7:00 pm - 8:00 pm

<span style=FFW / MB">

Δευτέρα 7:00 pm - 8:00 pm

FFW / MB

8:00 pm - 9:00 pm

<span style=FFW / MB">

Δευτέρα 8:00 pm - 9:00 pm

FFW / MB

9:00 pm - 10:00 pm

<span style=FFW / MB">

Δευτέρα 9:00 pm - 10:00 pm
Τρίτη

FFW

3:00 pm - 4:00 pm

<span style=FFW">

Τρίτη 3:00 pm - 4:00 pm

FFW

4:00 pm - 5:00 pm

<span style=FFW">

Τρίτη 4:00 pm - 5:00 pm

FFW

5:00 pm - 6:00 pm

<span style=FFW">

Τρίτη 5:00 pm - 6:00 pm

PILATES

6:00 pm - 7:00 pm

<span style=PILATES">

Τρίτη 6:00 pm - 7:00 pm

FFW

7:00 pm - 8:00 pm

<span style=FFW">

Τρίτη 7:00 pm - 8:00 pm

FFW / OPEN GYM

8:00 pm - 9:00 pm

<span style=FFW / OPEN GYM">

Τρίτη 8:00 pm - 9:00 pm

FFW / OPEN GYM

9:00 pm - 10:00 pm

<span style=FFW / OPEN GYM">

Τρίτη 9:00 pm - 10:00 pm
Τετάρτη

FFW

11:00 am - 12:00 pm

<span style=FFW">

Τετάρτη 11:00 am - 12:00 pm

FFW / MB

3:00 pm - 4:00 pm

<span style=FFW / MB">

Τετάρτη 3:00 pm - 4:00 pm

FFW / MB

4:00 pm - 5:00 pm

<span style=FFW / MB">

Τετάρτη 4:00 pm - 5:00 pm

FFW / MB

5:00 pm - 6:00 pm

<span style=FFW / MB">

Τετάρτη 5:00 pm - 6:00 pm

FFW / MB

6:00 pm - 7:00 pm

<span style=FFW / MB">

Τετάρτη 6:00 pm - 7:00 pm

FFW / MB

7:00 pm - 8:00 pm

<span style=FFW / MB">

Τετάρτη 7:00 pm - 8:00 pm

HIIT

8:00 pm - 9:00 pm

<span style=HIIT">

Τετάρτη 8:00 pm - 9:00 pm

FFW / OPEN GYM

9:00 pm - 10:00 pm

<span style=FFW / OPEN GYM">

Τετάρτη 9:00 pm - 10:00 pm
Πέμπτη

FFW

3:00 pm - 4:00 pm

<span style=FFW">

Πέμπτη 3:00 pm - 4:00 pm

FFW

4:00 pm - 5:00 pm

<span style=FFW">

Πέμπτη 4:00 pm - 5:00 pm

FFW

5:00 pm - 6:00 pm

<span style=FFW">

Πέμπτη 5:00 pm - 6:00 pm

PILATES

6:00 pm - 7:00 pm

<span style=PILATES">

Πέμπτη 6:00 pm - 7:00 pm

FFW / OPEN GYM

7:00 pm - 8:00 pm

<span style=FFW / OPEN GYM">

Πέμπτη 7:00 pm - 8:00 pm

FFW

8:00 pm - 9:00 pm

<span style=FFW">

Πέμπτη 8:00 pm - 9:00 pm

FFW / OPEN GYM

9:00 pm - 10:00 pm

<span style=FFW / OPEN GYM">

Πέμπτη 9:00 pm - 10:00 pm
Παρασκευή

FFW

11:00 am - 12:00 pm

<span style=FFW">

Παρασκευή 11:00 am - 12:00 pm

FFW

3:00 pm - 4:00 pm

<span style=FFW">

Παρασκευή 3:00 pm - 4:00 pm

FFW

4:00 pm - 5:00 pm

<span style=FFW">

Παρασκευή 4:00 pm - 5:00 pm

FFW / OPEN GYM

5:00 pm - 6:00 pm

<span style=FFW / OPEN GYM">

Παρασκευή 5:00 pm - 6:00 pm

FFW / OPEN GYM

6:00 pm - 7:00 pm

<span style=FFW / OPEN GYM">

Παρασκευή 6:00 pm - 7:00 pm

HIIT

7:00 pm - 8:00 pm

<span style=HIIT">

Παρασκευή 7:00 pm - 8:00 pm

FFW / OPEN GYM

8:00 pm - 9:00 pm

<span style=FFW / OPEN GYM">

Παρασκευή 8:00 pm - 9:00 pm

FFW / OPEN GYM

9:00 pm - 10:00 pm

<span style=FFW / OPEN GYM">

Παρασκευή 9:00 pm - 10:00 pm
Σάββατο

FFW / OPEN GYM

4:00 pm - 5:00 pm

<span style=FFW / OPEN GYM">

Σάββατο 4:00 pm - 5:00 pm

FFW / OPEN GYM

5:00 pm - 6:00 pm

<span style=FFW / OPEN GYM">

Σάββατο 5:00 pm - 6:00 pm

FITNESS KIDS

6:00 pm - 7:00 pm

<span style=FITNESS KIDS">

Σάββατο 6:00 pm - 7:00 pm