Δευτέρα

WOD

3:00 pm - 4:00 pm

WOD

Δευτέρα 3:00 pm - 4:00 pm

WEIGHTLIFTING

4:00 pm - 5:00 pm

WEIGHTLIFTING

Δευτέρα 4:00 pm - 5:00 pm

OPEN GYM

5:00 pm - 6:00 pm

OPEN GYM

Δευτέρα 5:00 pm - 6:00 pm

WOD

6:00 pm - 7:00 pm

WOD

Δευτέρα 6:00 pm - 7:00 pm

WOD

7:00 pm - 8:00 pm

WOD

Δευτέρα 7:00 pm - 8:00 pm

WOD

8:00 pm - 9:00 pm

WOD

Δευτέρα 8:00 pm - 9:00 pm

WOD

9:00 pm - 10:00 pm

WOD

Δευτέρα 9:00 pm - 10:00 pm
Τρίτη

WOD

3:00 pm - 4:00 pm

WOD

Τρίτη 3:00 pm - 4:00 pm

GYMNASTICS

4:00 pm - 5:00 pm

GYMNASTICS

Τρίτη 4:00 pm - 5:00 pm

WOD

5:00 pm - 6:00 pm

WOD

Τρίτη 5:00 pm - 6:00 pm

WOD

6:00 pm - 7:00 pm

WOD

Τρίτη 6:00 pm - 7:00 pm

WOD

7:00 pm - 8:00 pm

WOD

Τρίτη 7:00 pm - 8:00 pm

WOD

8:00 pm - 9:00 pm

WOD

Τρίτη 8:00 pm - 9:00 pm

WOD

9:00 pm - 10:00 pm

WOD

Τρίτη 9:00 pm - 10:00 pm
Τετάρτη

WOD

3:00 pm - 4:00 pm

WOD

Τετάρτη 3:00 pm - 4:00 pm

WOD

4:00 pm - 5:00 pm

WOD

Τετάρτη 4:00 pm - 5:00 pm

WOD

5:00 pm - 6:00 pm

WOD

Τετάρτη 5:00 pm - 6:00 pm

WOD

6:00 pm - 7:00 pm

WOD

Τετάρτη 6:00 pm - 7:00 pm

OPEN GYM

7:00 pm - 8:00 pm

OPEN GYM

Τετάρτη 7:00 pm - 8:00 pm

WOD

8:00 pm - 9:00 pm

WOD

Τετάρτη 8:00 pm - 9:00 pm

WOD

9:00 pm - 10:00 pm

WOD

Τετάρτη 9:00 pm - 10:00 pm
Πέμπτη

WOD

3:00 pm - 4:00 pm

WOD

Πέμπτη 3:00 pm - 4:00 pm

WOD

4:00 pm - 5:00 pm

WOD

Πέμπτη 4:00 pm - 5:00 pm

WOD

5:00 pm - 6:00 pm

WOD

Πέμπτη 5:00 pm - 6:00 pm

WEIGHTLIFTING

6:00 pm - 7:00 pm

WEIGHTLIFTING

Πέμπτη 6:00 pm - 7:00 pm

WOD

7:00 pm - 8:00 pm

WOD

Πέμπτη 7:00 pm - 8:00 pm

WOD

8:00 pm - 9:00 pm

WOD

Πέμπτη 8:00 pm - 9:00 pm

WOD

9:00 pm - 10:00 pm

WOD

Πέμπτη 9:00 pm - 10:00 pm
Παρασκευή

WOD

3:00 pm - 4:00 pm

WOD

Παρασκευή 3:00 pm - 4:00 pm

WOD

4:00 pm - 5:00 pm

WOD

Παρασκευή 4:00 pm - 5:00 pm

WOD

5:00 pm - 6:00 pm

WOD

Παρασκευή 5:00 pm - 6:00 pm

WOD

6:00 pm - 7:00 pm

WOD

Παρασκευή 6:00 pm - 7:00 pm

WOD

7:00 pm - 8:00 pm

WOD

Παρασκευή 7:00 pm - 8:00 pm

WOD

8:00 pm - 9:00 pm

WOD

Παρασκευή 8:00 pm - 9:00 pm

WOD

9:00 pm - 10:00 pm

WOD

Παρασκευή 9:00 pm - 10:00 pm
Σάββατο

OPEN GYM

5:00 pm - 6:00 pm

OPEN GYM

Σάββατο 5:00 pm - 6:00 pm

TEAM WOD

6:00 pm - 7:00 pm

TEAM WOD

Σάββατο 6:00 pm - 7:00 pm