Βασικές αρχές Ολυμπιακής Άρσης εκπαίδευση αλλά και προχωρημένες τεχνικές με στόχο την βελτίωση των επιδόσεων στην Ολυμπιακή άρση Βαρών (Εμπολέ-Ζετε και Αρασέ).) Ενδυνάμωση και αξιολόγηση τεχνικής